top of page

ברוכים הבאים ל-Yanaproviz.com (להלן האתר). האתר הוקם ומנוהל על ידי חברת יאנה פרוביז בע"מ (להלן החברה). האתר הינו אתר למכירה של מוצרי איפור ומוצרים נלווים מתחום האיפור.

 

תקנון זה מנוסח בלשון נקבה מתאמי נוחות, כל האמור מתייחס לשני המינים. כל המנוסח בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהפך.

כל גולשת באתר (להלן הלקוחה) מסכימה כי כל שימוש הנעשה על ידה באתר, לרבות גלישה, הרשמה, רכישה או כל פעולה אחרת, מעידים על כך שקראה והסכימה לתנאי התקנון שלעיל ולהן (להלן התקנון). תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בין הלקוחה לחברה. באם הלקוחה לא מסכימה למי מתנאי התקנון, היא מתבקשת להימנע משימוש באתר בכלל ומביצוע רכישה או רישום למועדון הלקוחות או לכל רשימת דיוור בפרט.

החברה רשאית לשנות את התקנון לפי ראות עיניה על פי שיקולה הבלעדי. בכל סתירה בין התקנון המעודכן לגרסאות קודמות, תגבר הגרסה המעודכנת. בכל סתירה בין הוראות התקנון להוראות הדין, יגברו הוראות הדין.

כל הכותרות בתקנון נועדו לשמש לצרכי נוחות בלבד.

השירותים המוצעים באתר

באתר נמכרים מוצרי החברה (להלן המוצרים). המוצרים כוללים מוצרי איפור שונים, אביזרים נלווים וכל מוצר אחר לפי שיקול דעת החברה.

המוצרים נמכרים באתר ישירות על ידי החברה. מובהר כי יתכן וחלק מהמוצרים ימכרו באמצעות גורמים נוספים. החברה לא מתחייבת שהמחיר המוצג באתר יהיה הנמוך ביותר מבין כל המשווקים של המוצרים השונים.

מובהר כי לקוחה שנרשמה לרשימת הדיוור של האתר או למועדון הלקוחות של האתר או ביצעה רכישה מהאתר מסכימה לקבל דואר אלקטרוני עם חומר שיווקי מטעם החברה מעת לעת. כותרת הדוא"ל לא בהכרח תכיל את המילה "פרסומת". בכל מקרה, הלקוחה רשאית לפנות בכל עת לכתובת support@yanaproviz.com לצורך הסרה מידית מכל רשימת דיוור. 

באתר ניתן לרכוש ולשלם על מוצרים באופן מקוון, כמתואר בהמשך התקנון, וכן ניתן להשאיר פרטים מזהים לצורך יצירת קשר טלפוני לביצוע הרכישה באמצעות נציג שירות.

מי רשאי לעשות שימוש באתר ?

כל אדם או חברה רשאים להשתמש באתר, לרבות כל השירותים המוצעים בו, בתנאי שהם מסכימים לכל תנאי התקנון והמתנאים המצטברים הבאים:

 1. הלקוחה רשאית לבצע פעולות משפטיות מחייבות ומלאו לה 18 שנים

 2. הלקוחה מחזיקה בתעודת זהות ישראל תקפה וכתובת במדינת ישראל.

 3. ללקוחה כתובת דוא"ל פעילה.

 4. ללקוחה כרטיס אשראי אשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל או חשבון PayPal פעיל.

למרות האמור לעיל, החברה רשאית באופן חד צדדי וללא מתן נימוקים, למנוע מכל אדם או חברה להשתמש בשירותי האתר (חלקם או כולם), באופן זמני או ללא הגבלת זמן. החברה לא מתחייבת למסור על כך הודעה מראש או לנמק את החלטתה. ההחלטה למנוע שימוש באתר תעשה על פי שיקולי החברה, בין היתר, מהתנאים הבאים:

 1. הלקוחה ביצעה פעולה בניגוד להוראות הדין או התקנון.

 2. הלקוחה מסרה פרטים שגויים או מטעים במתכוון [מהווה עבירה פלילית].

 3. הלקוחה עשתה מעשה שלדעת שיקול בחברה יכול לפגוע בחברה, באתר, בספקים, בלקוחות או בצדדים שלישיים כלשהם.

 4. במידה ואמצעי התשלום של הלקוחה נחסם או הוגבל.

 5. במידה והתגלה שהלקוחה מוכרת או מתכוונת למכור את מוצרי החברה לצד ג'.

 6. לדעת החברה בכוונת הלקוחה לעשות שימוש לרעה בהטבה, שובר, קופון הנחה או כל שירות אחר הנתין על ידי האתר.

 

מטרות השימוש באתר

הלקוחה רשאית להשתמש באתר לצרכים פרטיים בלבד (אין לעשות שימוש סיטונאי או לצורך מכירה לצד ג') ובהתאם להוראות התקנון והדין. הלקוחה אחראית באופן בלעדי על השימוש באתר.

חל איסור מוחלט על הלקוחה לפרסם בתגובות באתר מידע בעל אופי מסחרי או פרסומי.

כל התכנים הקיימים באתר נמצא בבעלות בלעדית של חברת יאנה פרוביז בע"מ – חל איסור על שימוש במי מהחומרים המופיעים באתר, לרבות תמונות, טקסט, עיצוב וכדומה, ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה.

הלקוחה לא רשאית לעשות כל פעולה הפוגעת בפעילות התקינה של האתר או באחד מהמשתמשים. כמו כן הלקוחה לא תקשר לאתר מאתר בעל תוכן שלא עומד בתקנות החוק או שמהווה תוכן לא מוסרי.

רישום פרטים לאתר או במעמד הרכישה

לצורך ביצוע רכישה באתר, הלקוחה נדרשת להזין מספר פרטי זיהוי. הפרטים ישמשו את החברה לצורך מילוי ההזמנה בלבד. האמור למעט כתובת המייל של הלקוחה, אליה רשאית החברה לשלוח דברי פרסום הנוגעים למוצרי או פעילות החברה או האתר מעת לעת.

החברה מתחייבת שנתוני הלקוחה לא יועברו לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה מפורשת של הלקוח. האמור לא כולל רישום פרטי הלקוח לצורך הוצאת חשבונית, ביצוע המשלוח או כל צורך תפעולי אחר. מובהר שפרטי האשראי של הלקוחה לא נשמרים במאגר המידע של האתר או החברה והם אינם נגישים לעובדי החברה או מנהליה.

החברה מבקשת מהלקוחה להקפיד על הקלדה מדויקת של הנתונים במהלך הרישום או הרכישה. הקלדה שגויה עלולה לגרום לאי מילוי ההזמנה על ידי החברה.

החברה מדגישה שהזנת פרטים מזהים כוזבים מהווה עבירה פלילית על החוק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל אמצעי משפטי או אחר העומד לרשותה בעניין נזקים אשר יגרמו לחברה או למי מטעמה.


רכישת מוצרים דרך האתר 

הלקוחה יכולה להוסיף בכל שלב מוצרים לסל הקניות ולהסיר מוצרים שנוספו בעבר. ניתן לגשת אליו מכל חלק באתר. ניתן להוסיף מוצרים נוספים לסל הקניות וכן להסיר ממנו מוצרים טרם המעבר לשלב התשלום.

 

לאחר אישור סל הקניות הלקוחה תועבר לשלב התשלום במהלכו יש למלא פרטים אישיים לצורך ביצוע התשלום, המשלוח וניפוק חשבונית מס קבלה. הלקוחה יכולה לבחור לשלם באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או, במידה והחברה תבחר לאפשר אפשרות זו, באמצעות השארת הפרטים הנדרשים טלפונית. 

מובהר שהחברה לא שומרת את פרטי האשראי של הלקוחות. הסליקה, במידה ומבוצעת בכרטיס אשראי (טלפונית ודרך האתר), מבוצעת באמצעות לאומי-קארד, ובמידה ומבוצעת באמצעות PayPal באמצעות הפניית הלקוחה לאתר PayPal להשלמת הרכישה בצורה מאובטחת. התשלום באמצעות PayPal יבוצע בכפוף לתקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal.

לאחר אישור התשלום ישלח דוא"ל ללקוחה המאשר את הרכישה – אישור זה מונפק באופן אוטומטי. מאוחר יותר, ולאחר ווידוא בדבר סליקת הכספים, באמצעות כרטיס אשראי או PayPal, תונפק ללקוחה חשבונית מס קבלה לכתובת המייל שסופק במעמד הרכישה. 

החברה מבהירה כי ניפוק האישור האוטומטי על קבלת ההזמנה, הנשלח בדוא"ל ללקוחה מיד עם ביצוע ההזמנה, לא מהווה אישור בדבר קבלת ההזמנה על ידי החברה. רק חשבונית מס קבלה הנשלחת לדוא"ל של הלקוחה מהווה ראיה חלוטה מצד החברה בדבר אישור ההזמנה.

נציגי החברה יידעו את הלקוחה במידה ונגמר המלאי של המוצר או מוצרים אותם הזמינה. במקרה זה הלקוחה תוכל לבטל את ההזמנה ולקבל את מלוא כספה חזרה או לחלופין להחליט להמתין לחזרת המלאי. כמו כן, נציגי האתר יפנו ללקוחה שהתשלום עבור המוצרים שהזמינה סורב על ידי חברת האשראי או PayPal, לצורך הסדרת תנאי התשלום. במידה והתשלום לא יוסדרו תוך 7 ימי עבודה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה ללא חובת הודעה ללקוחה.


אספקת המוצרים ללקוחה

לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי ובדיקה שאכן המוצר זמין במלאי, ישלח המוצר לכתובת שהלקוחה מסרה במהלך הרכישה.

המשלוח לכתובת הלקוח יצא במהלך 4-5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. ימי עסקים לא כוללים: יום שישי, שבת, ערבי חג וחגים. החברה המפעילה תעשה כל מאמץ לא לחרוג מהמועדים שנקבעו לעיל – אולם יש לקחת בחשבון שיתכנו חריגות בגלל נסיבות בלתי צפויות או כל עליון.

שילוח ההזמנה יעשה על ידי חברת שליחויות או בכל אמצעי חוקי אחר לפי שיקול דעתה של החברה המפעילה. הלקוחה תבחר במועד הרכישה את אופן השילוח הרצוי. 

דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוחה (במעמד הרכישה) או על ידי החברה המפעילה – האמור בהתאם לסכום הרכישה של הלקוחה, מבצעים, קופונים וכדומה. בכל אופן, טרם אישור ההזמנה על ידי הלקוחה האתר יציג ללקוחה את עלות המשלוח והגורם המשלם. במקרים מיוחדים בהם תידרש עלות שילוח נוספת בגלל נסיבות מיוחדות, הדבר יתואם מראש עם הלקוחה.

נציג החברה המפעילה, חברת השליחות או נציג דואר ישראל רשאי לבקש מהלקוחה להציג אמצעי מזהה התואם את הפרטים של בעלת אמצעי התשלום באמצעותו שולם על ההזמנה טרם מסירת המוצרים. כמו כן יכול והלקוחה תידרש לחתום על תעודת המשלוח כתנאי למסירת ההזמנה.

במידה וחל עיכוב בלתי סביר בזמן האספקה של המוצרים שהוזמנו. הלקוחה יכולה לפנות לשירות הלקוחות של האתר בכתובת הדוא"ל support@yanaproviz.com ולפרט את תלונתה. החברה המפעילה תבדוק את פרטי התלונה ובמידה ויתגלה שאכן חל עיכוב בלתי סביר שלא באשמת הלקוחה, תאפשר ללקוחה לוותר על הזמנתה ולקבל החזר כספי של 100% משווי ההזמנה.

 

במידה והלקוחה תבקש לבטל את ההזמנה לאחר שזו נשלחה, והבקשה בוצעה בתוך תקופת הביטול כפי שתוגדר בתקנון זה. תתבקש הלקוחה להחזיר את המוצרים על חשבונה לכתובת החברה המפעילה. החברה תזכה את הלקוחה בסכום הרכישה שבוצעה בניכוי דמי המשלוח ששולמו (במידה ושולמו על ידי החברה המפעילה) ובניכוי עלותם של מוצרים שלא הוחזרו או כאלו שהוחזרו במצב פגום, משומש או שלא באריזתם המקורית – על פי שיקול דעת החברה המפעילה.

במקרה הו חברת השליחויות תחזיר את ההזמנה לחברה בגלל נתונים שגויים שמסרה הלקוחה, תחויב הלקוחה בעלות ההחזרה הנגבית על ידי חברת השילוח.


ביטול הזמנה על-ידי הלקוח

הלקוחה יכולה לבטל את הזמנתה על ידי משלוח הודעת ביטול לכתוב support@yanaproviz.com ואת בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן חוק הגנת הצרכן).

 

את ההזמנה ניתן לבטל במהלך 14 ימים מיום ביצועה על ידי הלקוחה (להלן ולעיל תקופת הביטול).

 

במידה שהלקוחה מחליטה לבטל את ההזמנה לאחר שזו נשלחה, והאמור מבוצע בתוך תקופת הביטול כהגדרתה בתקנון, הביטול יהיה כרוך בתשלום דמי המשלוח של החבילה חזרה לבית החברה על חשבונו. במידה ומעוניינים לתאם את איסוף החבילה על ידי חברת שילוח מטעם החברה, ניתן לתאם זאת באמצעות פניה לדוא"ל support@yanaproviz.com. על המוצרים לחזור לחברה באותו המצב בו נשלחו – ללא שימוש, באריזתם המקורית, ללא פגיעה או פגם. כמו כן יש לצרף לחבילה את העתק החשבונית אשר נשלח ללקוחה יחד עם החבילה. האחריות לעיטוף המוצרים, כך שיחזרו במצב שהוגדר לעיל מוטלת על הלקוחה. ההחלטה האם המוצר הוחזר באותו המצב בו נשלח ללקוחה נתונה לשיקול דעתה של החברה בלבד והחברה לא חייבת לקבל כל טענה בנושא זה מצד הלקוחה.

לא ניתן להחזיר / להחליף מוצרים אשר עברו חריטה אישית.

לאחר קבלת המוצרים המוחזרים יזוכה הלקוח בעלות הרכישה בניכוי דמי המשלוח, עלות ההחזרה ועלותם של מוצרים שהוחזרו לדעת החברה לא באותו המצב בו נשלחו ללקוחה. כמו כן החברה רשאית לגבות סכום של עד 5% דמי ביטול – סכום זה לא יעלה בכל מקרה על 100 ₪.

במידה והלקוחה קיבלה מוצר פגום או לא את המוצר שהוזמן או לחלופין אם חסרים מוצרים בהזמנה. הלקוחה מתבקשת לפנות באופן מידי לחברה בדוא"ל support@yanaproviz.com. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש את החזרת המוצרים (עלות ההחזרה תהיה על החברה). כמו כן, 100% מעלות הרכישה, לרבות דמי המשלוח, יוחזרו ללקוחה. לחלופין הלקוחה תוכל לבחור מוצרים שווי ערך אשר יסופקו לה על ידי האתר ללא תשלום נוסף מצד הלקוחה. הכול בכפוף להחזרת המוצרים הפגומים או השגויים. מובהר כי ההחלטה האם המוצר יכול להיחשב כפגום שמורה לחברה בלבד.

במידה ונשלח ללקוחה מוצר ללא עלות (בונוס, מתנה וכדומה) לא ניתן לקבל החזר כספי במידה והמוצר מוחזר לחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה של לקוחה, משיקולי החברה בלבד, כולה או חלקה, לפני שהתקבלה על ידי הלקוחה. תשלח הודעה על ביטול ההזמנה לדוא"ל אשר סופק המעמד ההזמנה. במידה ונגבו כספים עבור ההזמנה, יוחזר 100% מהסכום שנגבה. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה להציע ללקוחות מוצרים חלופיים. הלקוח יכול לסרב להצעה וכאמור לקבל החזר מלא לסכום ששולם.

החברה לא מתחייבת לשלוח הודעת ביטול במקרה שהביטול נובע מסירוב חברת האשראי או PayPal  לסלוק את התשלום.

לקוחה שהזמנתה בוטלה או שכספה הושב לא תוכל לטעון, לדרוש או לתבוע מהאתר או החברה כל טענה, דרישה או תביעה בגין האמור. 

במקרה בו בוטלה הזמנה, החברה או האתר לא יהיו אחראים ולא יפצו בגין שום נזק, ישיר או עקיף, שנגרם ללקוחה או לצד ג'. 

 

אחריות בגין שימוש באתר והמוצרים

כל שימוש הנעשה על ידי הלקוחה באתר, לרבות בחירת מוצרים, רכישה, רישום לרשימת דיוור, תגובות, או תגובות לתגובות הלקוחה הם על אחריות הלקוחה בלבד.

החברה מדגישה שהמדיה המצויה באתר, לרבות מלל, תמונות, סרטונם וכדומה, הינם להמחשה בלבד ויכולים להיות הבדלים בינם לבין המוצרים המסופקים בפועל.

 

אחריות כללית

הלקוחה תעשה שימש באתר כפי שהוא, ללקוחה לא תהיה זכות לטענה, דרישה או תביעה כלפי החברה או האתר בגין מגבלותיו, מראהו, מאפייניו או התאמתו לצרכי הלקוחה.

החברה עושה על מאמץ לוודא שהאתר עובד באופן תקין ורציף. למרות האמור, החברה לא מתחייבת שהאתר או השירותים הניתנים באמצעותו יעבדו באופן רציף ללא תקלות. החברה לא תהיה אחראית לכל הבעיה טכנית או אחרת המונעת מהלקוחה להתחבר לאתר או לעשות מי מהפעולות הקיימות באתר.

החברה לא מתחייבת לתקינותם או תוכנם של קבצים או קישורים הקיימים באתר או המובילים לאתרים אחרים ולא תישא באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, לנזק אשר עלול להיגרם ללקוחה בגין לחיצה על קישור או על קובץ הקיים באתר.

החברה יכולה לבחור לפרסם באתר מידע מסחרי או פרסומות של צד ג' באמצעות באנרים או כל אמצעי אחר. האחריות על תוכן המידע המפורסם הוא על המפרסם בלבד והחברה לא תישא בשום אחריות, ישירה או עקיפה, בכל נזק שיכול להיגרם ללקוחה כתוצאה מחשיפה לפרסומים כאמור. הפרסום כשלעצמו לא יחשב כהמלצה של החברה בדבר איכות המוצר או השירות המפורסם.

 

פרטיות וסודיות

החברה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ותעשה כל מאמץ סביר שמור את הפרטים הנמסרים במעמד הרכישה סודיים. בהמשך לאמור, להלן מספר דגשים:

 • הנתונים האישיים של הלקוחה (לרבות שם, כתובת, מוצרים שנרכשו, טלפון וכדומה ולמעט פרטי אמצעי התשלום) נשמרים במאגר המידע של האתר. מידע זה ישמש את החברה לצורך הנפקת חשבוניות, ביצוע משלוח של המוצרים שנרכשו וכל צורך תפעולי אחר של החברה.  

 • מובהר שוב, פרטי האשראי של הלקוחה לא נשמרים במאגר המידע של האתר או החברה.

 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי מבוצע על ידי מערכת הסליקה של לאומי-קארד. 

 • החברה המפעילה מתחייבת שלא להעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר ללא הסכמה מפורשת של הלקוח, למעט במקרים בהם יועברו פרטים מסוימים לספק של מוצר אותו רכש הלקוח ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה של אותו מוצר.

 • החברה לא תעביר את נתוני הלקוחה לצד ג' ללא הסכמה מפורשת מראש. הנתונים יועברו לצדדי ג' רק לצרכים תפעוליים כגון ניפוק חשבוניות, ביצוע תשלום או זיכוי, שילוח המוצרים וכדומה.

 • למרות האמור, החברה רשאית להעביר את נתוני הלקוחה השמורים במערכת במקרה ומתקבל צו שיפוטי, או שהלקוחה ביצעה מעשה הפוגעים האתר, החברה או בצד ג', הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ובמקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוחה לאתר או לחברה המפעילה.

 • החברה יכולה לעשות שימוש בנתוני הלקוחות לצרכים סטטיסטיים (כולל העברה לצד ג'). הנתונים לא יאפשרו זיהוי של הלקוחה.

 • האתר עושה שימוש ב-cookies, בין היתר, לצורך שמירה של נתוני סל הקניות של הלקוחה טרם ביצוע הרכישה.

 • החברה מדגישה שפעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לאור האמור אין החברה יכולה להתחייב באופן מוחלט לחסינות מפני חדירות על ידי גורמים בעלי כוונות זדון. בכל מקרה, אם יחדור צד ג' למאגרי החברה, לא תהיה ללקוחות כל תענה או תביעה או דרישה כלפי החברה או האתר גם במידה ויגרם נזק ישיר או עקיף ללקוחה או למי מטעמה.

 
הוראות נוספות

קניין רוחני: כל המידע והמדיה המוצגים באתר, לרבות תמונות, סרטונים, טקסט, גרפיקה, עיצוב, לוגואים וכדומה, הם בבעלות בלעדית של החברה והאתר או מי מטעמם. אין לעשות שימוש שום או העתקה של כל אלו ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה.

 

פיצויים ושיפוי: לקוחה שתפר את האמור בתקנון זה או שתבצע פעולה לא חוקית או כזו שתגרום נזק לאתר או לחברה, ישי או עקיף, לרבות הוצאות שנגמרו לחברה, תשפה ותפצה את החברה והאתר באופן מלא מיד עם העברת הדרישה על ידי החברה.

 

שינויים בתקנון: החברה רשאית לעדכן מי מסעיפי התקנון בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה או האתר לא מחויבים לעדכן את לקוחותיה בדבר והעדכון. על הלקוחה להתעדכן באופן עצמאי טרם השימוש באתר. בכך שהלקוחה עושה שימוש באתר היא מאשרת את נוסח התקנון המעודכן ביותר נכון לאותו מועד. במידה והלקוחה לא מסכימה עם אחד מתנאי התקנון היא יכולה לפנות לצוות האתר בכתובת support@yanaproviz.com ולא לעשות שום שימוש באתר לאלתר ועד לעדכון התקנון לנוסח אותו הלקוחה מאשרת במלואו. במידה והשתנו הוראות הדין והתקנון טרם עודכן בהתאם יגברו הוראות הדין.

 

סמכות שיפוט: הדין הישראלי בלבד תקף לאתר זה והפעילות המתבצעת בו. בכל מחלוקת או סכסוך בין לקוחה לאתר או לחברה תהא נתונה זכות השיפוט לבית המשפט במחוז מרכז.

 

שירות לקוחות:

אנו מזמינים בחום כל לקוחה לפנות לשירות הלקוחות בכל שאלה, בעיה, הצעה, פניה עסקית או כל נושא אחר. אנו מחייבים להשיב בתוך שלושה ימי עסקים מיום הפניה.

ניתן לפנות בדוא"ל באמצעות לכתובת support@yanaproviz.com

 

אנו לרשותכם,

צוות האתר ויאנה פרוביז.

bottom of page