top of page

החזרות וביטול הזמנות

ניתן לבטל הזמנה ע"י משלוח הודעת ביטול לכתובת support@yanaproviz.com   

(בצרוף מספר הזמנה, שם מלא וטלפון)   
על-פי החוק במדינת ישראל ביטול ההזמנה אפשרי במשך 14 יום בלבד. 

ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו, מבלי לגרוע מהאמור:

1. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש

2. לא ניתן להחזיר טובין פסידים (כדוגמת מוצרים נוזליים באשר הם) יש להחזיר אלינו את המוצר בשלמותו, לפני שנעשה בו שימוש, ובאריזתו המקורית

3. לא ניתן להחזיר/להחליף מוצרים אשר עברו חריטה אישית

4. החזרת מוצר תתבצע תוך 14 יום מיום קבלתו

5. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי 5% משוויו (ולא יותר מ-100 ₪), בניכוי דמי המשלוח באם שולמו ובניכוי דמי איסוף המוצרים במידה והתבצע איסוף עבורם

6. מלבד אופציית איסוף המוצרים, הלקוח יכול לשלוח את המוצרים למשרדנו באמצעות דואר רשום על חשבונו. לקבלת כתובת המשלוח פנה במייל לכתובת support@yanaproviz.com. ההחזר הכספי יתבצע לאמצעי התשלום בו שולמה העסקה

שימי לב! לא נוכל לבצע החזר כספי למוצר שחזר אלינו לא שלם ו/או לא באריזתו המקורית ו/או שנעשה בו שימוש. וכמובן שלא ניתן לבצע החזר כנגד מוצר שלא הוחזר. כמו-כן, לא ניתן לקבל החזר עבור הוצאות המשלוח, (במידה והיו) אותן שילמת לקבלת המוצר או החזרתו.


קרה וקיבלת מוצר פגום או מוצר שלא תואם את המוצר שהזמנת? ראשית, אנו מתנצלים על-כך. 

אנא, פני אלינו מיידית בהודעה למייל שרות הלקוחות שלנו בכתובת support@yanaproviz.com ואנו נדאג לתאם עמך את החזרת המוצר הפגום וזיכוייך.


 

bottom of page